[1]
Amanda and Indrastanti Ratna Widiasari, “ ‘SIASAT’ UKSW (UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA) WEBSITE SECURITY ANALYSIS USING OWASP (OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT)”, J. Tek. Inform. (JUTIF), vol. 3, no. 3, pp. 763-770, Jun. 2022.