Kariyamin, K., Riadi, I., & Herman, H. (2023). PERFORMANCE ANALYSIS OF REAL TIME STREAMING PROTOCOL (RTSP) AND REAL TIME TRANSPORT PROTOCOL (RTP) USING VLC APPLICATION ON LIVE VIDEO STREAMING. Jurnal Teknik Informatika (Jutif), 4(4), 769-778. https://doi.org/10.52436/1.jutif.2023.4.4.698