Amanda, & Indrastanti Ratna Widiasari. (2022). “SIASAT” UKSW (UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA) WEBSITE SECURITY ANALYSIS USING OWASP (OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT). Jurnal Teknik Informatika (Jutif), 3(3), 763-770. https://doi.org/10.20884/1.jutif.2022.3.3.346