Permana Putra, I., E. Budianita, F. Yanto, and Y. Yusra. “AUTOMATIC CHORUS DETECTION FOR INDONESIAN MUSIC USING REFRAIN DETECTING METHOD (REFRAID)”. Jurnal Teknik Informatika (Jutif), Vol. 3, no. 4, Aug. 2022, pp. 1069-78, doi:10.20884/1.jutif.2022.3.4.259.