Amanda and Indrastanti Ratna Widiasari (2022) “ ‘SIASAT’ UKSW (UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA) WEBSITE SECURITY ANALYSIS USING OWASP (OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT)”, Jurnal Teknik Informatika (Jutif). Purwokerto, 3(3), pp. 763-770. doi: 10.20884/1.jutif.2022.3.3.346.