Kamarulredzuan, M. B., Setiawan, D. and Sulistiyo Kusumo, D. (2024) “USER INTERFACE DISPLAY DESIGN TO ASSIST FOOD WASTE MANAGEMENT USING THE USER CENTERED DESIGN METHOD”, Jurnal Teknik Informatika (Jutif). Purwokerto, 5(1), pp. 39-50. doi: 10.52436/1.jutif.2024.5.1.1115.